OpMaat

Zeven ambities, één passie: onderwijs op maat

We staan op een uniek kantelpunt in de ontwikkeling van ons onderwijs. Van klassikaal onderwijs met het gemiddelde als uitgangspunt naar echt individueel onderwijs dat past bij en meegroeit met elke unieke leerling. Die ontwikkeling is al geruime tijd gaande, maar nu zijn alle randvoorwaarden aanwezig om door te pakken: in onderwijsland gaan de neuzen richting 2020, organisatorisch zijn we er als LVO klaar voor en de technische mogelijkheden zijn voorhanden om de plannen voor onderwijs op maat ook daadwerkelijk te realiseren.

Dit momentum gaan we benutten en OpMaat zal daarbij een aanjagende en ondersteunende rol spelen.

Hoe we onze leerlingen op maat gaan bedienen zal per school en per situatie verschillen. We hebben als scholen van het Limburgs Voortgezet Onderwijs wel een aantal gezamenlijke ambities geformuleerd waaraan we kunnen toetsen waar we staan en waarover we ons naar onze leerlingen, hun ouders en de samenleving willen verantwoorden.

De 7 ambities van OpMaat

  1. Onze leerlingen hebben op school een geweldige tijd.
  2. Iedere leerling voelt zich gekend en individueel begeleid.
  3. Er blijven op onze scholen geen leerlingen meer zitten.
  4. Er vindt na het eerste jaar geen afstroom meer plaats en opstroom naar een hoger niveau wordt maximaal bevorderd en ondersteund.
  5. Onze leerlingen worden optimaal voorbereid op het eindexamen: elke leerling start met louter voldoendes voor het schoolexamen met het centraal examen.
  6. Het sneller en/of op een hoger niveau afleggen van een examen wordt bevorderd, evenals het examen doen in één of meerdere extra vakken.
  7. Onze leerlingen maken een goed geïnformeerde keuze voor het vervolgonderwijs en zijn daarvoor uitstekend toegerust, tot uitdrukking komend in minimale uitval en switch.
OpMaat is een continu proces van verandering en verbetering