Lesmaterialen en toetsen

Er zijn talloze nieuwe mogelijkheden om leren leuker maken, toetsen slimmer, leerlingen enthousiaster en docenten volledig in controle over de les. OpMaat biedt ondersteuning ten aanzien van lesmateriaal, bekijkt welke devices geschikt zijn en hoe de inzet van toetsen adaptief leren verder kan ondersteunen.

 

Alles wat je nodig hebt om verder te komen

Interactieve boeken, apps en games houden leerlingen bij de les. Of liever gezegd: de leerlingen creëren steeds meer hun eigen les, met minder klassikale instructies en bijbehorende passieve houding. Adaptief lesmateriaal vraagt echter ook om een geschikt apparaat (device) dat al die digitale content aan kan. En learning analytics waarmee je als docent precies kan zien welke ontwikkeling je individuele leerlingen doormaken. Als alles in elkaar grijpt, kun je zelfs je toetsen zodanig inzetten dat ze richting geven aan het leerproces (in plaats van achteraf het resultaat meten).

Van spelenderwijs leren tot slimmer toetsen

Hoe bieden we onze leerlingen innovatief en passend lesmateriaal? OpMaat sluit partnerships met leveranciers voor lesmateriaal en zorgt voor samenhang tussen de verschillende leveranciers. Ook zoeken we daar de beste devices bij en kijkt hoe we daarmee binnen LVO het beste om kunnen gaan én denkt na over een toetsbeleid dat recht doet aan al deze nieuwe mogelijkheden. Op deze drie aandachtsgebieden doet OpMaat beleidsvoorstellen en bieden we praktische ondersteuning.

Lesmateriaal

Lesmateriaal, nieuw en bestaand, moet jou als docent steeds beter in staat stellen je onderwijs op maat aan te bieden aan de leerlingen. Wij streven naar een aantal vaste content- en platformpartners die beschikbaar zijn via één digitale toegang (ELO). Wees gerust: je blijft volledig vrij om hiervan af te wijken en je eigen keuzes te maken. De oplossing van OpMaat zal wél de standaard zijn die stichtingbreed ondersteund wordt, waardoor de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren kan worden versneld en verbreed.

Devices

Adaptief lesmateriaal vraagt om een digitaal leermiddel, een device, maar ook technische voorwaarden zoals bijvoorbeeld WiFi.

We onderzoeken welke eisen er gesteld worden aan onze toekomstige devices, zodat deze optimaal passend is voor de leerling en het lesmateriaal. Ook kijken we naar beleid: moeten de ouders het device helemaal zelf betalen of doet de school dat? Het doel is heel concreet: we willen in schooljaar 2018-19 een aantal oplossingen bieden aan onze scholen en leerlingen.

Toetsen (learning analytics)

Learning analytics gaat over veel meer dan toetsen alleen. Onze visie is dat toetsen en meten het leerproces stuurt en dat het van belang is toetsen op diverse niveaus af te nemen. We zien toetsen niet als beoordeling achteraf, maar juist als onderdeel van het leerproces. Zo worden het instrumenten die richting geven aan het leerproces, zowel inhoudelijk (kennis en vaardigheden meten) als procesmatig (hoe verwerven we kennis en vaardigheden). De Programmalijn Lesmateriaal en toetsen zorgt dat vraagstukken over toetsbeleid, toetsvaardigheden van docenten, instrumenten en toetsorganisatie samenkomen. Hiervoor wordt samen met collega’s een LVO-leerlab opgericht.

Hou leerOpMaat.nl in de gaten

Via de website blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lesmateriaal en toetsen. Meepraten en –denken? Graag! Neem contact op met een van onderstaande kartrekkers en draag bij aan de toekomst van ons lesmateriaal .

Contactpersonen

Kartrekker gehele programmalijn Lesmateriaal – devices – Learning analytics: Roy Janssen

Kartrekker lesmateriaal: Alex-Jan Sigtermans

Kartrekker devices: Maurice in de Braek