Leiderschap

Goede ideeën kunnen overal in de organisatie ontstaan en OpMaat wil het vuur graag aanwakkeren. Maar daar blijf het niet bij. Echte verandering vraagt om daadkracht en leiderschap, zodat verbeterinitiatieven ook daadwerkelijk tot stand komen. OpMaat helpt locatiedirecteuren en teamleiders om de ondersteuning te bieden die van hen gevraagd wordt.

 

Goede ideeën stimuleren en verder brengen

OpMaat wil vooral verandering van onderop bewerkstelligen: iedereen denkt mee, praat mee en doet mee. Maar alle ontwikkelingen in goede banen leiden, vereist natuurlijk ook leiderschap. De locatiedirecteur en de teamleiders zijn hiervoor de aangewezen personen en OpMaat gaat hen daarbij ondersteunen.

Ambities eigen maken, armslag creëren

In de ontwikkeling richting maatwerkonderwijs zullen directie en teamleiders vooral aanjagen, inspireren, aansturen en faciliteren. Voordat zij hun collega’s warm kunnen maken, is het belangrijk dat ze zelf overtuigd en enthousiast zijn en de zeven ambities van OpMaat volledig omarmen. Daarnaast moeten met name de teamleiders voldoende mogelijkheden krijgen om initiatieven ook echt verder te brengen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de Programmalijn Leiderschap.

Directieleden inspireren

Er vinden het komende jaar verschillende inspiratiedagen plaats voor centrale directies, locatiedirecteuren en de hoofden van het bestuursbureau. Doel van de bijeenkomsten is OpMaat in de hoofden en harten te krijgen en na te denken over manieren om elkaar en de collega’s op de scholen te inspireren en ondersteunen.

Teamleiders toerusten

Met de opbrengsten van de inspiratiedagen bekijken we hoe we de teamleiders het beste kunnen helpen bij hun aanjagende en ondersteunende rol. De teamleiders zijn voor alle collega’s het eerste aanspreekpunt en zullen straks naar eigen inzicht verbeterideeën en andere initiatieven signaleren, versnellen en delen met de rest van de organisatie.

Denk mee

Meepraten en –denken? Graag! Mail een van onderstaande contactpersonen en laat van je horen.

Contactpersonen

> Kartrekker: Elma Janssen

> Kernteam: Guido Beckers, Peter-Mathijs Linsen en Dini Straten