Docentvaardigheden

Adaptief onderwijs dat aansluit op het niveau en de interesses van de leerling stelt andere eisen aan docenten. Het goede nieuws is: de meeste van je huidige docentvaardigheden zijn nog altijd hard nodig. Nog beter nieuws is: LVO helpt jou en jouw team/school/collega’s de benodigde extra skills te verwerven. Alleen maar goed nieuws dus, als het om docentvaardigheden gaat.

 

Versterken wat je nu al drijft

Als het om docentvaardigheden gaat, hebben we binnen LVO vrijwel alle expertise in huis die nodig is om de 7 ambities van OpMaat te realiseren. Nu is het aan iedere medewerker en elk team om te bepalen wat nodig is om in de toekomst het onderwijs te bieden dat we voor ogen hebben.

Haal alles uit tablets, pak je rol als coach… grijp je kans

Een ontwikkeling die sowieso op ons afkomt, is de grootschalige inzet van digitale leermiddelen. Hoe makkelijk je daarmee omgaat, is deels affiniteit, maar het gaat vooral om vaardigheden die je je eigen kunt maken. LVO helpt je daarbij. Datzelfde geldt voor vaardigheden op het gebied van coaching, arrangeren, differentiëren en nieuwe vormen van toetsen. Veel kunnen we leren van elkaar, daarom is kennisdeling zo belangrijk. Voor de rest bepaal je samen met je leidinggevende aan welke vaardigheden je gaat werken en wanneer. Eén ding is zeker, niet eerder waren wij als organisatie en jij als docent zó in ontwikkeling als nu.

Waar word jij enthousiast van?

Bij docentvaardigheden gaat het uiteraard niet alleen om kennis en kunde, maar ook om overtuiging, identiteit en zingeving. Waar geloof je in? Waar word je enthousiast van? En waar draait het voor jou écht om? We willen benadrukken dat het gaat om persoonlijke ontwikkeling van docenten en teams en niet om het aanleren van een paar handige vaardigheden.

Ben je docent?

En wil je nieuwe (digitale) vaardigheden je eigen maken of naar een hoger niveau tillen? Het trainingsaanbod is dit moment in ontwikkeling. Naast trainingen willen we ook andere vormen van leren aanbieden. Houd leerOpMaat.nl in de gaten voor een actueel ontwikkelaanbod.

Maatwerk voor scholen en teams, de schoolleiders in de regierol

OpMaat helpt om scholen inzicht te krijgen in de ontwikkelbehoefte, doet aanbevelingen en biedt concrete trainingen aan op het gebied van ICT, coaching en nog veel meer. Wat betekent het voor de ontwikkeling van ons team om in de toekomst het onderwijs te kunnen bieden dat we voor ogen hebben? De gezamenlijke vraag stellen is de start van de ontwikkeling. Maatwerk voor leerlingen, betekent ook maatwerk voor onze scholen. Wat is belangrijk voor jouw school of jouw team? Welke ontwikkelbehoeften hebben jouw docenten? Op basis van de ontwikkelbehoeftes van de scholen zal het trainingsaanbod bij LVO verder ontwikkeld worden.

Ben jij leidinggevende?

Stel de vraag aan het programmateam en laten we samen zoeken naar maatwerkoplossingen. Je zult zien dat we jouw vraag breed bekijken, er zijn zoveel vormen van leren, een training is slechts één van de mogelijkheden.

Contactpersonen

Kartrekker: Ria Huys r.huijs@stichtinglvo.nl Werkgroep: Makka Haane, Thijs Gillissen, Rona Gouma, Hans Laven, Mischa Franssen, Carlos Veraart en Hans Coumans