Aan de slag met digitaal arrangeren

Kennis over digitaal arrangeren hoeven we niet ver te zoeken. Onze collega’s van het Sint-Janscollege in Hoensbroek zijn daar namelijk experts in. Docente Cérise Sangers-Keuren, Peter van Rijmenam en John van Dongen zijn betrokken bij het landelijke Leerlab Arrangeren van Digitale content (Leerling2020), een doorbraakproject van Onderwijs en ICT. Het Sint-Janscollege wil ICT steeds meer inzetten in de lessen. Zo gaan docenten steeds meer gebruik maken van onderwijssoftware om betere gepersonaliseerde begeleiding van leerlingen mogelijk te maken. Daarnaast heeft de school aan docenten gevraagd om zelf digitale content te ontwikkelen voor de les.Vanwege de verwachte toename aan digitale content en software heeft de school een checklist ontwikkeld waaraan digitale leermiddelen dienen te voldoen. De kwaliteit van de gearrangeerde content kun je checken met de Checklist Digitale Leermaterialen.

Cérise: ‘Ik ben trots op onze deelname aan het Leerlab Arrangeren van Digitale Content en daaruit voortvloeiend het ReadBox project en de Checklist Arrangeren Digitale leermiddelen’

Praktische toepassing

Zoals je in het filmpje hebt kunnen zien, kun je digitaal lesmateriaal op verschillende manieren delen en plaatsen: Magister en Wikiwijs worden vaak gebruikt. Voor het vak Engels is de ReadBox ontwikkeld, het materiaal voor de lessen wordt gedeeld via de studiewijzer in Magister, voor de leerlingen vertrouwd en eenvoudig te vinden. Vragen over arrangeren, de praktische toepassingen en de ReadBox stel je in het reactieblok onderaan aan Cérise Sangers, trekker van het ReadBox-project.

Check de kwaliteit van leermateriaal

Aan welke eisen moeten digitale leermiddelen voldoen? Aan de hand van ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’ kan leermateriaal worden ingedeeld. De checklist is gemaakt aan de hand van de MoSCoW methode. Deze methode is een wijze van prioriteiten stellen. De eisen aan het resultaat worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

  • Mmust haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
  • Sshould haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
  • Ccould haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
  • Wwon’t haves (ook wel would haves genoemd): deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Download de checklist

Richtlijnen didactisch niveau

Ook worden een aantal richtlijnen op didactisch niveau gegeven:

  • Op welke manier gaat de docent digitale leermiddelen inzetten in de klas?
  • Welke leeractiviteiten worden er van de leerlingen verwacht?
  • Is het een aanvulling op de les, een volledig les of een lessenserie?

Richtlijnen extra werkzaamheden

Ook zijn er richtlijnen voor de extra werkzaamheden die van docenten worden verwacht naar aanleiding van digitale leermiddelen:

  • Moet de leerling ondersteuning krijgen bij het plannen en evalueren zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces?
  • Is er een dashboard/volgsysteem aan het leermateriaal gekoppeld?
  • Wordt er rekening gehouden met differentiatie?

Vragen? Stel je vraag dan via het reactieblok onderaan. Cérise Sangers zal je vragen beantwoorden.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op