Co-blog André Postema: Het eerste jaar leerKRACHT op het Graaf Huyn College

Collegevoorzitter André Postema blogt regelmatig over zijn visie op het onderwijs, opvallende observaties en dilemma’s. Ook wisselt hij met co-bloggers inzichten over onderwijsontwikkelingen.

Co-bloggers Marianne Pijnenburg en Annelot Janssen

Op 20 juni 2016 konden we op het GHC een presentatie van Stichting leerKRACHT bijwonen. Nieuwsgierig geworden door de van tevoren verstrekte informatie besloten wij, Marianne en Annelot, daar bij te zijn. Tijdens deze bijeenkomst werden we geraakt door de schoonheid van de eenvoud van de methodiek van Stichting leerKRACHT om onderwijs voor onze leerlingen beter te maken, maar tevens om de werkdruk voor docenten te verminderen door efficiënter en effectiever te leren (samen)werken. Dat klonk te mooi om waar te zijn en daar wilden we meer van weten. Niet lang daarna werden we aangesteld als schoolcoach en na een aantal bootcamps konden wij starten met onze “eigen“ teams. Wat was het een intensief jaar!

In oktober begonnen we met de eerste twee teams die zich hadden opgegeven. Eén wiskundeteam en een heterogeen team. In februari gaven twee nieuwe teams zich op en in mei zaten alle docenten van het vmbo in teams en werkten gezamenlijk aan een verscheidenheid aan ambities en doelen.

Was het gemakkelijk? Nee! Je moet je een nieuwe methodiek eigen maken. Samen doelen en acties formuleren, lessen ontwerpen, feedback geven en ontvangen van collega’s én daarbij ook nog regelmatig feedback vragen van leerlingen. Voor een aantal van ons een heel andere manier van werken dan we gewend zijn en dat roept de vraag op: doen we het dan niet goed? Het antwoord is heel simpel: Jawel! En we kunnen nog beter worden! Ook werd het door een aantal collega’s gezien als “iets dat er weer bij komt “ en “weer een onderwijsvernieuwing”.

Inmiddels zijn de meeste sceptici om. De bijeenkomsten hebben veel opgeleverd en er is enorm veel ontwikkeld: toetsbanken, een website waar leerlingen stof kunnen herhalen en oefenen; prezi’s waarin bepaalde (taal)onderdelen op uniforme wijze worden uitgelegd en toegelicht; toetsen werden aangepast om correctiewerk in toetsweken te verlichten, er werden lessen ontwikkeld in lesson-up, sommige collega’s kregen privéles in gebruik van het smartboard…

Leerlingen werden in een “leerlingarena” om hun mening over de gang van zaken op school en in de lessen gevraagd en de opgehaalde informatie kon weer gebruikt worden als input voor verbetering van lessen, maar ook van de sfeer op school. Een groot aantal docenten gebruikt inmiddels de “onze les app” om feedback over de les te vragen aan leerlingen. Eng? Ja, even wel, maar ook veilig omdat leerlingen net zoveel positieve elementen als verbeterpunten uit de les moeten aangeven. Wat levert het op? Vooral betrokkenheid. Tussen collega’s, maar ook tussen docenten en hun leerlingen. Daarnaast levert het tijd op omdat je niet in je uppie, maar samen met collega’s nieuwe lessen en toetsen maakt en gebruik kunt maken van andere, nieuwe input. Bij teambijeenkomsten maken we gebruik van verbeterborden om doelen en acties te formuleren. Deze borden hebben inmiddels ook hun weg gevonden naar sommige klassen. Diverse mentoren en vakdocenten gebruiken borden om samen met de klas doelen te formuleren (bijvoorbeeld: “we willen dit jaar allemaal overgaan”) en koppelen daar leerling- acties aan (“ik ben goed in wiskunde, zal ik je daarbij helpen?”). Regelmatig wisselen we ook kennis en ervaringen uit met andere scholen die met de leerKRACHT-methodiek werken.

Wat kan er nog beter? Inmiddels zijn de meeste collega’s overtuigd van de meerwaarde van het gezamenlijk lesontwerp. Het daaraan gekoppelde lesbezoek en feedback geven is een onderdeel dat wat vaker blijft liggen, maar waarmee we onze lessen weer een nieuwe impuls kunnen geven. Het komende jaar zal dat dan ook een aandachtspunt zijn. De grootste winst? Docent-zijn is geen solistisch beroep meer, maar een vak waarin je samen met je collega’s kunt groeien en ontwikkelen!

Voor jou hebben we nog een vraag, André. Inmiddels werken wij veel meer met collega’s onderling samen doordat we gebruik maken van de methodiek van leerKRACHT. Welke kansen/ mogelijkheden zie jij als meer scholen binnen het LVO met leerKRACHT aan de slag gaan?

Marianne Pijnenburg en Annelot Janssen, schoolcoaches

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beste Marianne en Annelot,

Toen ik in december 2014 kennis maakte met de collega’s en leerlingen van het Graaf Huyn College zag ik een prachtige school. Een prima sfeer, goede onderwijsresultaten, mooie ambities. De docenten die ik sprak waren buitengewoon gedreven. Tijdens een gesprek met directeur Fons van de Wall gebeurde er iets interessants. Fons gaf aan moeite te hebben om de vakgroepen echt aan zet te laten komen. Toen ik doorvroeg naar de vakgroepbijeenkomsten, bekende Fons dat er als regel door het directieteam een vergaderagenda werd toegestuurd, met punten die dan door de vakgroep besproken moesten worden. Hij keek er wat hopeloos bij.

En kijk nu eens waar jullie staan! Het GHC, met Fons en jullie beiden voorop, heeft de mogelijkheden die leerKRACHT biedt met twee handen aangegrepen. Wat ik daarbij zo krachtig vind, is dat docenten zelf de regie nemen om het onderwijs op school iedere dag samen een beetje beter te maken. Door samen door middel van bordsessies naar verbetermogelijkheden te kijken, samen lessen te ontwerpen en elkaars lessen te bezoeken. LeerKRACHT, what’s in the name!

Naast het GHC is ook de Philips van Horne in Weert het afgelopen schooljaar met leerKRACHT gestart, met Hielke Adema en Thijs Gillissen als eerste teamcoaches. In september dit jaar wordt de werkwijze op alle scholen in Weert aangeboden, net als dat binnen het GHC (inclusief havo en vwo) het geval zal zijn. Een echte sneeuwbal dus. En ook vanuit alle andere clusters van LVO hebben zich scholen aangemeld om dit jaar met leerKRACHT te starten. In totaal zijn er nu al meer dan 600 van onze collega’s actief!

Het is natuurlijk wel de kunst om de regie bij de vakgroep, bij de docenten zelf te laten. Wat van de schoolleiding verwacht mag worden, is dat zij dit ondersteunt en de verbinding maakt met de visie en de verander- en verbeteropgave van de school als geheel. Vanuit LVO worden de begeleidingskosten van de stichting leerKRACHT betaald. En ook maakt het bestuursbureau gebruik van leerKRACHT, net als het overleg van centrale directieleden en het College van Bestuur. Omdat het teamgericht is, overleg dynamiseert, aanspoort tot concrete verbeteringen, leren en proberen stimuleert. Daarin zijn jullie voorop gegaan!

Uiteraard ben ik benieuwd naar de ervaringen van collega’s van Marianne en Annelot die met leerKRACHT werken, of op andere wijze bezig zijn met de ontwikkeling van het onderwijs binnen vakgroep, team en school. Laat mij het weten, a.postema@stichtinglvo.nl.

Lees meer over de OpMaat-doelstellingen en de voorgaande blogs

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op