iDendron

Leerlingen die door de gangen lopen met zware boekentassen. Nog even en het is verleden tijd op het Dendron College in Horst. Althans, voor een aantal klassen. zes klassen zijn dit schooljaar van start gegaan met project iDendron: les met behulp van de iPad. Hier ging twee jaar aan voorbereiding aan vooraf. In de iPad-klassen krijgen leerlingen via de iPad op hun eigen niveau les. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van het gepersonaliseerde onderwijs en maatwerk.

Van pilot naar iPadklassen

De eerste stappen voor iDendron zijn gezet in schooljaar 2014-2015. Het jaar erna is een pilot gestart bij enkele klassen in de vakken Engels, aardrijkskunde en muziek. De ervaringen waren positief, onder zowel de docenten als de leerlingen. Reden genoeg dus om de pilot voort te zetten. Co-teaching met de iPad maakt het voor docenten mogelijk om leerlingen op niveau en op maat te helpen. In september 2016 is het project dan ook verder uitgerold. Vanaf dit moment doen alle vakken mee. In twee brugklassen havo/vwo kregen de leerlingen een iPad te leen van school om hiermee in de les te werken. In deze pilotklassen konden docenten hun lessen afstemmen op het gebruik van de iPad en de lessen verder ontwikkelen.

Zes iPadklassen

Dit schooljaar is iDendron echt van start gegaan in zes klassen. Leerlingen van vier brugklassen (3 klassen havo/vwo en 1 klas vmbo-t) hebben hiervoor een eigen iPad aangeschaft. De twee klassen in het tweede leerjaar (havo en atheneum) maken nog gebruik van de leendevices, omdat er nog niet eerder les gegeven is aan tweedejaars. Kortom, de pilot wordt voortgezet. Zo groeit het aantal iPad-klassen per jaar. De school heeft de wens om zes iPadklassen in de brugklas, vier tweedejaars klassen en twee derdejaars mogelijk te maken.

In alle vakken wordt lesgegeven op of met de iPad. Loes Hanssen, projectleider van iDendron, vertelt: “We vinden het belangrijk dat de iPad een middel is om een meerwaarde te creëren in de lessen. Gebruik hiervan is dus nooit een doel op zich. Bij sommige vakken, zoals de talen, is het makkelijker om gebruik te maken van een iPad dan bijvoorbeeld in een kunstklas. Bij de creatieve vakken werken leerlingen aan heel andere vaardigheden dan bij taal. Een

 

iPad moet dus meer zijn dan een ‘boek achter glas’ is, maar echt een meerwaarde hebben is in de lessen. Dat is voor het ene vak, maar ook voor de ene docent makkelijker dan voor de ander. Daarom voeren we het ook gefaseerd in, zodat docenten de tijd hebben om de iPad in te passen in hun manier van lesgeven. We willen uiteraard altijd kwalitatief goed onderwijs bieden.”

Scholing voor docenten

Om de kwaliteit van de iDendronlessen te kunnen waarborgen, is scholing voor docenten onmisbaar. Momenteel zijn er 48 docenten (van de circa 175) die scholing volgen. Zij hebben zich hier vrijwillig voor aangemeld en zijn allemaal 1 uur per week vrijgeroosterd om bij elkaar te komen. Loes Hanssen: “Het belangrijkste is dat de basis goed is. Ook bij de scholing van docenten betekent dit maatwerk. Er wordt per sectie, maar ook per docent, gekeken naar wat zij al doen in de les en hoe ze straks kunnen differentiëren in de les. Dat laatste kan pas als de vaardigheden op orde zijn. Onze docenten zijn enthousiast. Ze omschrijven het als een ‘ontdekkingstocht’. Er is veel mogelijk, maar je moet er wel in investeren. Daarom is het scholingsuur zo belangrijk. De docenten ontmoeten en inspireren elkaar, stellen vragen en bereiden samen hun lessen voor.”

Loes Hansen: “Belangrijk is dat docenten klein beginnen, dus eerst kijken wat je al doet. Je hoeft niet gelijk alles om te gooien. Eerst bedenken wat je wil bereiken en daarna hoe je dit met behulp van de iPad kunt bereiken.”

In de klas

Het werken met iPads heeft voor de leerlingen een aantal voordelen. Ze krijgen meteen feedback op wat ze doen en de mogelijke manieren van werken binnen de lessen wordt vergroot. De leerlingen hebben nog wel boeken, maar niet voor alle vakken. Tijdens de lessen Engels, biologie en muziek wordt bijvoorbeeld al volop gebruik gemaakt van de iPad. Er wordt gestart met een klassikale uitleg via de interactieve methode ‘Lesson up’. Leerlingen maken vervolgens zowel oefeningen uit het tekstboek als uit een digitaal werkboek. Bij het digitale werkboek is het een voordeel dat ze meteen zien wat er goed of fout is. Leerlingen die moeite hebben met de oefeningen kunnen extra oefeningen doen om zich verder te verdiepen. Ook wordt de iPad gebruikt om de spreekvaardigheid te vergroten. Leerlingen maken een filmpje van zichzelf als ze een Engelse tekst voorlezen. Daarmee worden ook hun creatieve vaardigheden aangesproken.

Docenten die geen iPadklassen hebben of in een andere klas iPad-les willen verzorgen, kunnen gebruik maken van de iPad-kar. Een kar met daarop 32 iPads die gereserveerd kan worden en gebruikt in een les.

iDendron in de toekomst

Met iDendron worden iPads ingezet om leerlingen enthousiaster en persoonlijker te laten leren met als doel de leeropbrengst te verhogen. Onder leeropbrengst vallen zowel vakkennis, vakgerelateerde vaardigheden en andere vaardigheden zoals die in de 21st century skills verwoord worden.

In de toekomst zou het natuurlijk mooi zijn als zoveel mogelijk leerlingen kunnen werken met een iPad. We willen onze leerlingen hiermee kwalitatief en gedifferentieerd onderwijs te bieden. Aandachtspunt daarbij is wel dat je vanuit overheidswege ouders niet mag verplichten om een iPad aan te schaffen. Wel kun je als school een betalingsregeling aanbieden. Loes: “We hadden dit jaar wel meer klassen kunnen vormen, want de animo onder leerlingen is er. Maar we vinden het belangrijk dat we eerst onze docenten opleiden. De onderwijskwaliteit moet gewaarborgd blijven, want daar staat Dendron voor.”

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op